LED verlichting


Een belangrijke manier om te verduurzamen is om verlichting te vervangen voor LED.

Sterke business case voor 
kantoren met TL die willen 
besparen met LED

Energie besparen èn 
prettiger werken

Kantoren met TL-verlichting kunnen nu overstappen op LED panelen en het hele project terugverdienen in twee tot vier jaar. We hebben het over de veel voorkomende 'TL-bakken’ in een standaard systeemplafond, 60 x 60 cm of 30 x 120 cm. Bij 8 branduren per werkdag of meer is er vaak een ijzersterke business case voor LED. 

Kantoren met TLverlichting kunnen besparen èn de kwaliteit verhogen

Omdat de levensduur van LED panelen veel langer is begint de kantooreigenaar of huurder na de terugverdientijd aanzienlijk te besparen op energieverbruik. Afhankelijk van het type TL-buis en de precieze eigenschappen van het vervangende LED paneel kan de energiebesparing oplopen van 45% tot wel 72%. De LED panelen voor kantoren worden geleverd met 7 jaar fabrieksgarantie en 70.000 branduren. Dit is garantie van de fabrikant. De te verwachten levensduur is nog veel langer.Bijkomende voordelen: minder vermoeidheid, meer licht, milieuvriendelijk en klaar voor de toekomst

Behalve besparen op kosten zijn er andere zeer aanzienlijke voordelen van overstappen van TL op LED panelen.
Ten eerste geven deze LED panelen veel prettiger, trillingsvrij licht. TL-buizen trillen in een bepaalde (net)frequentie. Dit wordt door de meeste mensen niet bewust waargenomen maar veroorzaakt wel vermoeidheid. Met LED panelen ervaar je als kantoorwerker het licht als veel prettiger en rustiger aan de ogen, je wordt minder moe en bent productiever.
Ten tweede is de lichtopbrengst van de Nederlandse LED panelen die YellowBee kan leveren hoog. Je hebt dus veel licht en dat werkt prettig. De norm voor de werkplek op kantoor ligt volgens NEN – EN 12464-1 op 400 - 750 Lux (Lux is de meeteenheid voor lichtsterkte, ofwel de hoeveelheid licht per oppervlak). De YellowBee LED panelen van (zeer goede) basis kwaliteit leveren licht met een intensiteit van 1950 tot 5600 Lumen (standaard 3.650). Voor normale kantoorsituaties geeft dit (meer dan) de vereiste hoeveelheid licht.
Het derde voordeel wordt door steeds meer mensen ook belangrijk gevonden: je ontziet het milieu. Met minder energieverbruik veroorzaak je aanzienlijk minder CO2 uitstaat omdat veel energie nog niet afkomstig is uit schone bronnen.
Een laatste voordeel is dat je met deze panelen klaar bent voor een toekomst waarin steeds meer apparaten verbonden zijn en via het netwerk aan te sturen (vaak wordt gesproken over het ‘Internet of Things, ook wel afgekort tot IoT). In het geval van kantoren gaat het hier zeker niet om spielerei voor gadgetfreaks. LED heeft als voordeel dat bij dimmen het verbruik sneller daalt dan de lichtopbrengst. Buiten werktijden is vaak nog wel behoefte aan verlichting, bijvoorbeeld als de schoonmakers hun werk doen. Dimmen is dan wel een optie want er blijft meer dan genoeg licht over voor de schoonmakers maar het energieverbruik daalt flink. Ook wordt ‘slim aansturen’ gemakkelijker en goedkoper, met talloze voordelen op het gebied van gebruikersgemak en energiebesparing.


Uniek aanbod voor kantoren die TL willen vervangen door LED panelen

Ons basis aanbod is ten eerste geschikt voor de kantoren die nu TL-armaturen hebben, veelal in een standaard systeemplafond, van 60 x 60 cm met daarin per armatuur 4 TL-buizen of van 30 x 120 cm met daarin per armatuur 2 TL-buizen (van het type T8 met VSA of EVSA of van het type T5 hoog frequent, niet dimbaar).
Deze twee situaties komen heel erg veel voor in Nederlandse kantoren.
De TL-armaturen worden vervangen door LED panelen. Deze geven mooi, gelijkmatig licht, trillingsvrij en hebben een hele hoge lichtopbrengst van 3.650 Lumen. Het gaat dus om panelen van 60 x 60 cm of 30 x 120 cm, afhankelijk van de bestaande situatie.
We hanteren een prijs per plafondoppervlak van 3,6 x 5 meter, dat is dus 20 m2 plafond oppervlak met normaal gesproken twee armaturen. Bij 10x deze oppervlakte plafond (200 m2) hanteren we voor 60 x 60  panelen een prijs van € 290 per oppervlakte van 3,6 x 5 meter/20 m2. Deze prijs is geheel inclusief, dus volledig geïnstalleerd, materialen worden afgevoerd en er geldt een garantie van 7 jaar of 70.000 branduren. U kunt als ondernemer gebruik maken van de Energie Investerings Aftrek (EIA) regeling, waardoor de netto investering lager is (netto investering rekening houdend met EIA is € 240).

De business case voor LED panelen (van goede kwaliteit)

LED panelen zijn voordeliger dan conventionele buizen. Op basis van energiebesparing alleen kun je alleen maar kiezen voor LED. Uiteraard is er wel altijd een investering die je moet terugverdienen. Als je tijdshorizon als ondernemer lang genoeg is pakt de vergelijking ook altijd gunstiger uit voor LED. LED panelen van goede kwaliteit gaan heel lang mee. De panelen die ESF energie aanbiedt zijn van top kwaliteit, er rust een garantie op van maar liefst 7 jaar, de levensverwachting is overigens aanzienlijk langer.
TL-buizen gaan 14.000 branduren mee. De LED panelen die standaard bij dit kantorenaanbod geleverd worden gaan 70.000 uren mee. Lampen hoeven minder vaak vervangen te worden, dat leidt tot lagere onderhoudskosten.
Uit onze rekenmodellen blijkt dat een ondernemer die vier jaar of langer vooruit kijkt altijd op financiële gronden zal kiezen voor LED panelen, uitgaande van 2.750 branduren per jaar (gemiddeld 9 uur/dag gedurende 250 dagen), een all-in energie prijs van € 0,15 ct per KWh en 11 % (fiscale) EIA subsidie.


Een paar voorwaarden voor genoemde vaste prijzen per 20 m2

In genoemde prijs is niet inbegrepen de aanpassingen aan de elektrische installatie als deze niet voldoet aan de eisen van de NEN 1010 of de NEN 3140 keuring. Ook is er van uitgegaan dat NIEUW stekkerbaar is. Als de infrastructuur BESTAAND ‘een rommeltje’ is, geeft dit additionele kosten. Het prijsaanbod van € 290 geldt als gezegd voor minimaal 10 x het plafondoppervlakte van 20 m2. Voor minder eenheden is de prijs maatwerk, u kunt een offerte opvragen.


Uitbreiding van het basis aanbod met mogelijkheden om te dimmen en/of sensoren

De aangeboden LED panelen kunnen worden gebruikt in combinatie met dimmers en/of sensoren.
Dimmen heeft bij LED een bijzonder voordeel. Het energieverbruik neemt bij het dimmen van LED sneller af dan de hoeveelheid licht die de lamp geeft. Een gedimde LED lamp die 80% minder energie verbruikt geeft bijvoorbeeld nog voldoende licht om schoonmaakwerk te doen of om de bewaking een ronde door het pand te laten doen.
Het aanpassen van het licht naar de behoefte van de gebruiker kan op een aantal manieren.

Door te schakelen, waardoor de elektriciteit toevoer (230 V) wordt onderbroken. Schakelen kan door een aan- en uit knop en met tijdsklokken of aanwezigheidssensoren.Door te dimmen zodat de stroom toevoer wordt veranderd. Dimmen kan gedaan worden met dimmers, licht- en bewegingssensoren of met systemen die over de bestaande 230 V infrastructuur of radiografisch communiceren.

Gebouw beheerssysteem kunnen zowel schakelen als dimmen. Er wordt hard gewerkt om de de LED lamp zelf “intelligent “te maken. Aansturing via internet is dan mogelijk. Men spreekt in dat verband van het ‘Internet of Things’, vaak afgekort tot IoT. Het aanleggen van gebouwbeheerssystemen in bestaande gebouwen is duur behalve als het gaat om radiografische systemen. De keuze van het type sensor (prijs en kwaliteit/levensduur) bepalen in sterke mate of de extra investering snel wordt terugverdiend uit de extra energiebesparing.

De business case voor dimmers en sensoren

Als een sensor er toe leidt dat de LED panelen gedurende 3 uur per werkdag 50% minder licht hoeven te geven (dat scheelt 83% in energieverbruik) is de terugverdientijd van een dimmer/sensor die 10 jaar meegaat 2,9 jaar. Als er gedurende meer uren kan worden volstaan met gedimd licht of als de lichtintensiteit op bepaalde uren nog minder kan zijn is de terugverdientijd korter.

Partners voor verlichting op maat en het Internet of Things

Voor het aansturen werken we samen met diverse partners waaronder met het Nederlandse Lumeco. 

Budgetvariant LED panelen

Naast de tot nu toe genoemde LED panelen is er een type LED panelen beschikbaar met een lagere prijs. Deze kunnen niet gebruikt worden in combinatie met dimmers of sensoren. De lichtopbrengst is wat lager met 3.200 Lumen. Voor bijv. gangen en trappenhuizen kan de budgetoplossing heel geschikt zijn. Deze panelen worden geleverd met een garantie van 30.000 branduren.

Financiering mogelijkConclusie: voor veel kantoren is er nu een business case met LED panelen

Iedere kantooreigenaar of huurder van een kantoor met TL-bakken van 60 x 60 cm of 30 x 120 cm met TL-buizen zou moeten nagaan of er winst te behalen is door vervanging door LED panelen. Vaak is de business case zonneklaar, zeker als de verlichting gemiddeld meer dan 9 uur per werkdag brandt en als de bestaande armaturen nu al of binnen enkele jaren zijn afgeschreven. Hierbij komt dat er veel meer dan puur financiële gronden zijn om de voorkeur te geven aan LED panelen van goede kwaliteit, al of niet met combinatie met sensoren of intelligente schakelingen. Vraag een offerte op of laat u vrijblijvend informeren door te bellen met 06-30306096 (Stefan Nipius).

Toelichting op gebruikte terminologie

De termen/ afkortingen TL12 (T12), TL8 (T8 of TL-D) en TL5 (T5) staan voor de diameters van de verschillende TL-buizen in inches. TL5 heeft een diameter van 5/8 inch, ofwel 1,6 cm (16 mm) doorsnede. TL8 heeft een diameter van 8/8 dus 1 inch, ofwel 2,6 cm (26 mm) doorsnede. TL 12 (verouderd en komt niet meer veel voor) heeft een diameter van 12/8 dus 1,5 inch, ofwel 3,9 cm (39 mm) doorsnede.
LED panelen van 60 x 60 cm of 30 x 120 cm passen in een standaard systeemplafond en vragen nauwelijks installatiewerk, aangenomen dat de bestaande infrastructuur in orde is.
De in Nederland gelden norm voor verlichting op de werkplek binnen is NEN – EN 12464-1.